شماره ۲۶

  پاییز ۱۴۰۲

  پاورپوینت مروری بر مراودات کشور قزاقستان

  شماره ۲۵

  پاییز ۱۴۰۲

  پاورپوینت مروری بر مراودات کشور یونان

  شماره ۲۴

  پاییز ۱۴۰۲

  پاورپوینت مروری بر مراودات کشور روسیه

  شماره ۲۳

  پاییز ۱۴۰۲

  پاورپوینت مروری بر مراودات کشور قرقیزستان

  شماره ۲۲

  پاییز ۱۴۰۲

  پاورپوینت مروری بر مراودات کشور پاکستان

  شماره ۲۱

  پاییز ۱۴۰۲

  پاورپوینت مروری بر مراودات کشور تاجیکستان

  شماره ۲۰

  پاییز ۱۴۰۲

  پاورپوینت مروری بر مراودات عربستان سعودی با تمرکز بر صنعت نساجی این کشور

  شماره ۱۹

  بهار ۱۴۰۳

  مشکلات حمایت گرایی، جایگزین واردات در مقابل سیاست صنعتی صادرات محور

  شماره ۱۸

  بهار ۱۴۰۳

  سند نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل

  شماره ۱۷

  زمستان ۱۴۰۲

  تحول دیجیتال در صنعت نساجی-گزارش۲-اتاق بازرگانی

استفاده از مطالب این جزوات با ذکر منبع بلامانع است