تبریک مسئولیت جدید

انتخاب جناب آقای مهندس مجید نامی به عنوان ریاست اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک

بسته حمایت از تولید و تجارت

بسته خادم الرضا

توسعه همکاری فیمابین با انجمن ویژندهای پوشاک کشور

فراخوان جذب ایده مرکز نوآوری پلیمر

سند نقشه راهبردی صنعتی و ارتقاء تولید داخل

اعلام نظر

تولید کنندگان لباس‌های ایزوله و آنتی استاتیک سالن‌های رنگ

استعلام

پاسخ به صورتجلسه یکصد و هفتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

تولید داخل جوهر دیسپرس چاپ دیجیتال

استعلام