سمینار مهندسی ایرانی

۱۴۰۱/۰۵/۳۰

در این نشست که آقایان مهندس دستمالچیان، دکتر کاظمی، مهندس مباشر، مهندس امامی رئوف، مهندس نیلفروش زاده، مهندس سرشارزاده، مهندس عزیزیان، امین مقدم، محمد کاردانپور، اسماعیل توکلی زاده، سید حسن صفوی، محمدرضا رنجبران، علیرضا نوری، اله وردی، مجتبی سقایتی، علی زینالو و امیرحسین ذوالفقاری حضور داشتند به تفضیل در خصوص موضوعات مربوط به