کارگاه آموزشی دو روزه انرژی خورشیدی در صنایع نساجی

۱۴۰۳/۰۴/۰۹

۲۲ و ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۳