جشنواره نساجی

۱۴۰۱/۰۵/۳۰

نشست مشترک روسا و دبیران کارگروههای تخصصی انجمن صنایع نساجی ایران با موضوع تبیین جایگاه صنایع نساجی ایران در سند برنامه توسعه هفتم عصر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ در محل دفتر انجمن برگزار شد.