دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر میزبان نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران بود

عصر روز شنبه هفتم خرداد ماه آقایان مهندس مجتبی دستمالچیان ،دکتر شاهین کاظمی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در راستای تقویت همکاری های مشترک انجمن و دانشکده به دعوت دکتر مجید جوهری رئیس دانشکده از کارگاههای این دانشکده بازدید عمل آوردن

عصر روز شنبه هفتم خرداد ماه آقایان مهندس مجتبی دستمالچیان ،دکتر شاهین کاظمی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در راستای تقویت همکاری های مشترک انجمن و دانشکده به دعوت دکتر مجید جوهری رئیس دانشکده از کارگاههای این دانشکده بازدید عمل آوردن

پس از آن در نشست مشترکی با حضور اعضای هیئت علمی این دانشکده و متولیان برگزاری کنفرانس ملّی مهندسی نساجی شرکت کردند. در این نشست که آقایان دکتر حقیقت کیش، دکتر امیرشاهی، دکتر محمدعلی توانائی، دکتر هادی دبیریان دکتر میر دهقان و دکتر سمیه اکبری حضور داشتند ضمن بررسی سوابق همکاری های مشترک دانشگاه و انجمن صنایع نساجی ایران در خصوص توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی و برگزاری سمینارهای علمی مشترک بحث و تبادل نظر شد.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد