هزار و صد و پنجاه و ششمیـن جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد

عصر روز یکشنبه بیستم خرداد ماه انجمن صنایع نساجی ایران میزبان نشست هزار و یکصد و پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن بود.

عصر روز یکشنبه بیستم خرداد ماه انجمن صنایع نساجی ایران میزبان نشست هزار و یکصد و پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن بود.

در این نشست که اعضای هیئت مدیره و روسا و دبیران کارگروه‌های تخصصی حضور داشتند پس از طرح موارد دستور جلسه دکتر محمد حسن امامی رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران که به عنوان میهمان در جلسه حضور داشت به ارائه مطلبی در خصوص پایداری در صنعت نساجی و هوش سبز سازمانی و کاهش قیمت تمام شده با تمرکز بر مدیریت منابع پرداخت. 
پس از ارائه مطلب دکتر امامی، دکتر شاهین کاظمی که اخیراً مدال برنز و دیپلم افتخار جشنواره اختراعات ژنو را دریافت کرده است به ارائه توضیحات تکمیلی در این خصوص پرداخت. 
دکتر امامی با اشاره به فعالیت‌های انجمن مدیریت سبز ابراز امیدواری کرد که تداوم و توسعه همکاری های فیمابین انجمن صنایع نساجی ایران و انجمن مدیریت سبز و افزایش آگاهی و دانش فعالین صنعت نساجی در نهایت منجر به جهانی سبز و پاک برای نسل‌های آینده شود. 
لازم به توضیح است که انجمن صنایع نساجی ایران در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال آیندگان اخیرا نسبت به برنامه ریزی برای توسعه و ترویج دانش سبز و هوش سبز سازمانی در بین اعضای خود اقدام نموده است و امیدوار است با رویکرد جدید تشکل‌های فردایی گامی هرچند کوچک در این راستا بردارد.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد