نشست مشترک کارگروه ریسندگی الیاف کوتاه و اتحادیه کشباف و گردباف

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ دفتر انجمن صنایع نساجی ایران میزبان نشست مشترک نمایندگان کارگروه ریسندگی الیاف کوتاه و نمایندگان اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و گردباف بود.

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ دفتر انجمن صنایع نساجی ایران میزبان نشست مشترک نمایندگان کارگروه ریسندگی الیاف کوتاه و نمایندگان اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و گردباف بود.

در این نشست که با هدف تامین نخ مورد نیاز اتحادیه صنفی مذکور تشکیل شده بود در خصوص مسائل و مشکلات زنجیره ارزش بحث و تبادل نظر شد. در این نشست آمارهای نیاز تولید، مصرف و واردات اتحادیه صنف کشباف و گردباف در سال‌های اخیر مورد تحلیل قرار گرفت و ضمن بررسی و مقایسه قیمت نخ های تولید داخل و مشابه خارجی در خصوص بررسی زمینه های همکاری مشترک در تامین نخ مورد نیاز اتحادیه بحث و تبادل نظر شد که مقرر شد موضوع در هیئت مدیره اتحادیه صنف کشباف و گردباف مطرح و نتیجه به انجمن صنایع نساجی منعکس گردد.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد