نشست مشترک نمایندگان دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی

یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران میزبان نشست مشترک با نمایندگان دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی نساجی و پوشاک بود

یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران میزبان نشست مشترک با نمایندگان دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی نساجی و پوشاک بود

در این نشست که آقایان دستمالچیان، کاظمی و امامی رئوف از انجمن صنایع نساجی ایران، نامی و قدیری از اتحادیه تولید و صادرات نساجی وپوشاک، افتخاری از اتحادیه صنف فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک تهران و آقایان مالمیر و چیت ساز از انجمن نساجی استان البرز و سرشارزاده از انجمن نساجی استان سمنان حضور داشتند در خصوص موضوع تامین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره ارزش بخصوص نخ پنبه ای با کیفیت برای تولید پوشاک بحث و تبادل نظر بسیار شد. در این نشست تحلیل آمار واردات و صادرات و مقایسه و آنالیز قیمت پنبه و نخ پنبه ای داخلی و خارجی همراه بود در خصوص لزوم حمایت از ساخت داخل و همچنین توجه به نیاز مواد اولیه واحدهای تولید پوشاک و ضرورت تامین کسری نیاز نخ از طریق واردات توسط تولید کنندگان پوشاک صحبت شد، همچنین با عنایت به مجوزهای صادر شده برای واردات پارچه و نخ از طریق ستاد تنظیم بازار در سال گذشته و تحلیل آمار واردات انجام شده مقرر شد تا در نشست کارشناسی دیگری موضوع مورد بحث و تصمیم گیری قرار گیرد

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد