گسترش همکاری های آموزش و پژوهش انجمن با جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صبح روز دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه در نشست مشترکی با حضور آقایان دکتر مرآتی، دکتر گرجی، مهندس قدیری و مهندس امامی رئوف زمینه های همکاری مشترک بین صنایع نساجی و پوشاک و جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

صبح روز دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه در نشست مشترکی با حضور آقایان دکتر مرآتی، دکتر گرجی، مهندس قدیری و مهندس امامی رئوف زمینه های همکاری مشترک بین صنایع نساجی و پوشاک و جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست که به بهانه تبریک انتصاب دکتر مرآتی به سمت رئیس جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد درخصوص ظرفیت های پژوهشی و آموزشی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک، برنامه ریزی های راهبردی و تدوین آمار و اطلاعات مورد نیاز، برگزاری دوره های آموزشی مشترک و تعریف پروژه های صنعتی و کاربردی و استفاده از ظرفیت های موجود در بخش صنعت و تشکل های تخصصی و نیز رویکردهای نو به موضوع نوآوری و فناوری های نو در صنعت پوشاک و شتابدهنده ها در این حوزه بحث و تبادل نظر شد.

لازم به توضیح است که جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر یکی از قدیمی ترین و پرپتانسیل ترین واحدهای جهاد دانشگاهی است که پیش از این نیز دکتر ورسه ای و دکتر طاهری اطاقسرا رئیس سابق و اسبق این واحد بودند و همکاری هایی را با انجمن صنایع نساجی در گذشته داشته اند.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد