پنجمین جلسه کمیته ملی نظارت بر تصفیه و کیفیت الیاف پنبه برگزار شد 

صبح روز یکشنبه بیستم خرداد ماه سالن جلسات معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی میزبان پنجمین جلسه کمیته ملی نظارت بر تصفیه وش و کیفیت الیاف پنبه بود. 

صبح روز یکشنبه بیستم خرداد ماه سالن جلسات معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی میزبان پنجمین جلسه کمیته ملی نظارت بر تصفیه وش و کیفیت الیاف پنبه بود. 

این نشست‌ها در راستای هماهنگی‌های به عمل آمده بین ذینفعان برای ارتقای کیفی الیاف پنبه تولید داخل و شناسه‌دار کردن محصولات تولید داخل برگزار می‌گردد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر هزارجریبی و عرب سلمانی از دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی و مهندس امامی رئوف، مهندس حائری و دکتر حمایت کار از انجمن صنایع نساجی ایران، نصرآبادی از انجمن کارخانجات پنبه پاک‌کنی، نقش گر از دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و مدیران و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استانهای مختلف و مرکز تحقیقات پنبه دانه‌های روغنی و تعاونی‌ها و اتحادیه‌های پنبه برگزار شد در خصوص پیش نویس‌های تهیه شده بحث و تبادل نظر شد. 
همچنین مقرر شد جلسه آتی این کمیته به میزبانی انجمن صنایع نساجی ایران برگزار گردد.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد