نشست مشترک ریسندگان نخ فرش ماشینی و بافندگان فرش ماشینی

روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ دفتر اداره کل صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت میزبان نمایندگان کارگروه ریسندگی الیاف بلند و کارگروه فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران بود.

روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ دفتر اداره کل صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت میزبان نمایندگان کارگروه ریسندگی الیاف بلند و کارگروه فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران بود.

این نشست پیرو افزایش قیمت نخ فرش ماشینی در فصل زمستان و اوایل بهار و به درخواست بافندگان فرش ماشینی برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان کارگروه فرش ماشینی به طرح موضوع نیاز کشور به نخ و ظرفیت ها و توانمندی تولید فرش کشور و لزوم تامین نیاز بازار و ایجاد تعادل و عرضه در نخ مورد نیاز پرداختند و آمار و ارقام خود را در این خصوص مطرح فرمودند و همچنین با ارائه جدول قیمت مقایسه‌ی نخ فرش ماشینی در ایران و ترکیه از نحوه قیمت گذاری نخ توسط واحدهای ریسندگی انتقاد نمودند و نمایندگان ریسندگان فرش ماشینی ضمن سپاس از همت و تلاش تولیدکنندگان فرش در توسعه سرمایه گذاری های خود به افزایش ظرفیت ریسندگی نخ فرش ماشینی در سال‌های اخیر اشاره فرمودند و با استناد به مسائل و مشکلات عدیده در تخصیص ارز و تامین مواد اولیه مورد نیاز به آمارهای واردات الیاف و نخ و مقایسه قیمت های تمام شده خود با رقبای ترک پرداختند.
در این جلسه که با حضور آقایان فرهی، سجادی بیدگلی، رمضانی نژاد، حاج‌رضایی و بختیاری از تولیدکنندگان فرش ماشینی و آقایان مطهری، ذوالفقاری، زینالو و توکلی زاده از واحدهای ریسندگی نخ فرش و با همراهی امامی رئوف و مقصودی از انجمن صنایع نساجی برگزار شد. دکتر گرجی با اشاره به نظرات مطروحه توسط حاضرین با نقد برخی از آمارها و مستندات ارائه شده در این جلسه به موضوع اهمیت حفظ منافع زنجیره ارزش و نقش انجمن صنایع نساجی ایران در همگرایی بیشتر بین اجزای زنجیره پرداخت. ایشان رعایت انصاف و تعادل در عرضه و تقاضا را برای تداوم تولید ضروری دانست و از انجمن خواست تا موضوع را با همکاری و همفکری طرفین مورد جمع بندی قرار دهد تا در صورت نیاز با در نظر گرفتن تجربیات قبلی نسبت به تخصیص سهمیه برای واردات و تنظیم بازار اقدام شود.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد