بررسی مسائل و مشکلات واحدهای نساجی در شهرک های صنعتی در دستور کار انجمن

صبح روز دوشنبه هفتم آذر ماه نشست مشترکی با دعوت آقای عزیز الله قربانی معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در محل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد.

صبح روز دوشنبه هفتم آذر ماه نشست مشترکی با دعوت آقای عزیز الله قربانی معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در محل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد.

در این نشست که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز حضور داشت در خصوص مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی و نقش تشکل ها در انعکاس و پیگیری این موارد بحث و تبادل نظر شد.

در جمع بندی مباحث مطروحه مقرر شد اعضای انجمن صنایع نساجی ایران مسائل و مشکلات خود در حوزه های مختلف را به دبیرخانه انجمن منعکس فرمایند تا انجمن پس از جمع بندی موارد مطروحه نسبت به پیگیری آن از طریق سازمان اقدام نماید. لذا بدینوسیله از اعضای محترم انجمن دعوت به عمل می آید تا مسائل و مشکلات خود در ارتباط با شهرک های صنعتی و صنایع کوچک را به دبیرخانه انجمن منعکس فرمایند تا در دستور کار و پیگیری قرار گیرد.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد