نشست کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران برگزار شد

صبح روز دوشنبه چهارم تیر ماه جلسه کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد.

صبح روز دوشنبه چهارم تیر ماه جلسه کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد.

در این جلسه که با موضوع رأی دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش برگزار شد؛ آقایان اصابتی مشاور اتاق تهران، آدینه دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و هاشمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند، در این خصوص بحث و تبادل نظر شد. در بخش دوم این جلسه اصلاح سقف معافیت مالیاتی با توجه به افزایش حقوق سالانه کارکنان و لزوم کاهش در نرخ ۱۰ تا ۳۰ درصدی معافیت در راستای حمایت از نیروی کار و کارفرمایان در سطح کشور مورد بحث قرار گرفت.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد