انجمن صنایع نساجی ایران و مجمع کار آفرینان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

پس از نشست های متوالی و تعریف زمینه های همکاری بین انجمن صنایع نساجی ایران و مجمع کارآفرینان ایران در حوزه های آموزشی، رسانه ای، هم افزایی صنفی در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و پیشبرد توسعه ملی همچنین برگزاری رویداد های مشترک و بهره گیری از امکانات و توانمندی های طرفین عصر روز یکشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه و در حضور هیات مدیره انجمن تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین به امضای مهندس مجتبی دستمالچیان رئیس هیات مدیره انجمن و دکتر حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران رسید .

پس از نشست های متوالی و تعریف زمینه های همکاری بین انجمن صنایع نساجی ایران و مجمع کارآفرینان ایران در حوزه های آموزشی، رسانه ای، هم افزایی صنفی در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و پیشبرد توسعه ملی همچنین برگزاری رویداد های مشترک و بهره گیری از امکانات و توانمندی های طرفین عصر روز یکشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه و در حضور هیات مدیره انجمن تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین به امضای مهندس مجتبی دستمالچیان رئیس هیات مدیره انجمن و دکتر حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران رسید .

پیش از امضا و تبادل این تفاهم نامه دکتر حمیدرضا غزنوی توضیحات مختصری از فعالیت های مجمع کارآفرینان و اهداف و برنامه های آن ارائه فرمودند همچنین مهندس دستمالچیان پس از امضای تفاهم نامه ابراز امیدواری نمودند که تقویت همکاری بین تشکلی منجر به توسعه و پیشرفت صنایع کشور گردد.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد