تأکید تشکل‌های تخصصی صنعت نساجی و پوشاک بر ارتقای جایگاه دفتر تخصصی صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت

هزار و صد و شانزدهمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، عصر روز یکشنبه ششم شهریورماه و با حضور روسای تشکل‌های تخصصی صنایع نساجی و پوشاک کشور و مدیرکل جدید دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت برگزار شد